Hitreje

Celoten cikel skozi proizvodno stiskalnico je lahko od 3- do 6-krat krajši. V tradicionalni stiskalnici lahko čas mirovanja, dokler lepilo ne odstopi dovolj, traja od 20 do 60 sekund. Pri novem stezniku Titusonic® je čas mirovanja približno 2 sekundi. Razlika nastane zato, ker ta proces pri stiskalnici ne spremeni vstopnega in izstopnega časa.

Močneje

Steznik Sonic Rivet je približno 30 % močnejši od konkurenčnega klasičnega lesenega moznika.

Čistejše

Nič več lepila! Postroj je odslej poenostavljen in po končani izmeni ni več potrebno čiščenje. Tudi lepila, ki se sicer pogosto razmaže po pohištvu, odslej ni več treba čistiti. 

Ponovljivo in merljivo

Nov izdelek je rezultat načrtovanega procesa. Stari izdelek vsebuje les in lepilo in se razlikuje glede na določeno število dejavnikov. Novi izdelek je bolj zanesljiv in ponovljiv, njegove rezultate pa je mogoče beležiti, meriti in slediti za potrebe spremljanja kakovosti.