Naš poslovni steber Titus Avtomatizacija stalno širi ponudbo možnosti, ki jih enota LamaCaster omogoča kupcem. Oblikuje specializirane rešitve za nadgradnjo naših obstoječih strojev za tlačno litje. Nekatere nadgradnje iz naše ponudbe.

Robotska manipulacija

Z robotsko manipulacijo postane ravnanje s predoblikovanimi vložki natančnejše. Opremljena je lahko tudi s funkcijo preverjanja kakovosti procesa. Lahko se vključi tudi v ostale proizvodne sisteme. 

Samodejno vstavljanje

Naši sistemi za samodejno doziranje omogočajo hitro dodajanje predoblikovanih vložkov in natančno nameščanje vložkov v orodje. Idealni so za tlačno litje velikih serij izdelkov.

Samodejno doziranje ingotov

Samodejno doziranje ingotov v proces tlačnega litja vnaša številne prednosti. Izboljša lahko nadzor procesa, zagotovi večjo konsistentnost ulitkov in omogoči večjo produktivnost procesa.

Samodejno porezovanje v matrici

S samodejnim porezovanjem v matrici se zmanjša obseg manipulacije z materialom in precizno loči livni žleb od izdelka. Zmanjšajo se tudi proizvodni stroški.