Dzięki standardowym modułom możemy szybko montować stoły podziałowe i linie montażowe, które mogą być następnie zainstalowane na linii.

Obrotowe podajniki wibracyjne

Nasze obrotowe podajniki wibracyjne zapewniają prawidłowy przepływ produktu i podawanie na stanowisku roboczym. Wstrząsarki różnią się w zależności od wymiarów podstawy i kierunku podawania, typu i rozmiaru miski, typu i rozmiaru izolacji akustycznej oraz rodzaju i wysokości podpory.

Liniowe podajniki wibracyjne

Liniowe podajniki wibracyjne są wykorzystywane do automatycznego napełniania obrotowych podajników wibracyjnych. Poziom napełniania obrotowego podajnika wibracyjnego jest regulowany przez sondę pomiarową. Nasz liniowy podajnik wibracyjny VP-13 ma pojemność 20 litrów i jest wykorzystywany do liniowego transportu różnych części. Liniowy podajnik wibracyjny VP-06 służy jako przedłużenie podczas podawania elementów z obrotowego podajnika wibracyjnego do stanowiska roboczego.

Składy i podnośniki wyposażone w silnik

Składy i podnośniki wyposażone w silnik są wykorzystywane do automatycznego napełniania obrotowych podajników wibracyjnych. Sonda pomiarowa kontroluje poziom napełnienia miski oraz włącza i wyłącza silnik elektryczny składu.
Pojemność składów z silnikiem to 150 l. Pojemność podnośników to 200 l lub 400 l.

Moduły dozowania śrub

Moduły dozowania są wykorzystywane do automatycznego dozowania śrub z obrotowych wibracyjnych podajników bębnowych do urządzenia wkręcającego. Moduły różnią się w zależności od typu i wielkości dozowanych elementów i rozmiaru podajnika.

Linie pakowania

Linie pakowania są przeznaczone do transportowania pustych i pełnych pudeł. Można zainstalować jedną lub kilka jednostek do pakowania, stosując szerokopasmowy transporter dostarczający puste pudła na linię pakowania.