Szybkość

Czas pełnego cyklu w prasie produkcyjnej można być od 3 do nawet 6 razy krótszy. W tradycyjnej prasie czas oczekiwania na rozpuszczenie się kleju może wynosić od 20 do 60 sekund. Czas oczekiwania na kołek Titusonic® wynosi około 2 sekundy. Różnica wynika z faktu, że czas wejścia i wyjścia z prasy nie jest w żaden sposób modyfikowany przez ten proces.

Siła

Sonic Rivet jest około 30% mocniejszy niż jego tradycyjne odpowiedniki w postaci drewnianych kołków ustalających.

Czystość

Nigdy więcej kleju! Upraszcza to mechanizm i eliminuje potrzebę czyszczenia na koniec zmiany. Eliminuje to także konieczność oczyszczania z kleju, który w przeciwnym razie często rozprzestrzenia się po meblach.

Powtarzalność / wymierność

Nowy produkt jest wynikiem procesu inżynieryjnego. Stary produkt składa się z drewna i kleju, a jego jakość zależy od wielu czynników. Nowy produkt jest bardziej niezawodny, powtarzalny, a jego wydajność jest wymierna i identyfikowalna dla celów jakościowych.